امروز جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۱۶:۵۵
  • برق و صنعت بین الملل بنر 2

  • برق و صنعت بین الملل بنر 2

Loading

فیوز SIBA های ولتاژ

فیوز ها قدیمی ترین وسیله های حفاظتی میباشند که از ابتدای عمر شبکه های برق تا
کنون مورد استفاده قرار گرفته اند.این ماندگاری میتواند به سادگی قابل توجه آنها
برگردد.فیوز در عبور جریان عادی شبکه واکنشی نشان نمی دهد اما وقتی جریان بیش از
حد عادی عبور کند در زمان مشخص ذوب خواهد شد و مدار عبور جریان قطع خواهد شد.این
اضافه جریان دارای دو نوع است ،یکی اضافه جریان بر اساس اتصال کوتاه و دیگری اضافه
جریان بر اساس اضافه بار است.Iran Iran
۳۱۳
موردی یافت نشد.