امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۵۹
  • برق و صنعت بین الملل بنر 2

  • برق و صنعت بین الملل بنر 2

Loading
سنسور الکترو مغناطیسی رسا برد ISR30-10-N2

سنسور الکترو مغناطیسی رسا برد ISR30-10-N2

سنسور الکترو مغناطیسی 4 سیمه مسی رسا برد با کد ISR30-10-N2 از سنسورهای مجاورتی القایی می­‌باشد. این سنسور الکترو مغناطیسی دارای وضعیت خروجی باز/بسته (قابل انتخاب) است. فاصله دید آن 10 میلی متر بوده که از مدل‌های مشابه

ISR18-5-N2
و ISR12-2-N2 به ترتیب 5 و 8 میلی متر بیشتر است. طبقه خروجی سنسور الکترو مغناطیسی 4 سیمه مسی رسا برد NPN ترانزیستوری می‌باشدIran Iran
rasa board
ISR30-10-N2
۱۳۹
سنسور الکترو مغناطیسی 4 سیمه مسی رسا برد با کد ISR30-10-N2 از سنسورهای مجاورتی القایی می­‌باشد. این سنسور الکترو مغناطیسی دارای وضعیت خروجی باز/بسته (قابل انتخاب) است. فاصله دید آن 10 میلی متر بوده که از مدل‌های مشابه ISR18-5-N2 و ISR12-2-N2 به ترتیب 5 و 8 میلی متر بیشتر است. طبقه خروجی سنسور الکترو مغناطیسی 4 سیمه مسی رسا برد NPN ترانزیستوری می‌باشد
موردی یافت نشد.